Så skyddar du ditt ofödda barns hörsel

En ny svensk studie visar att gravida kvinnor som utsätts för buller på arbetsplatsen har högre risk att föda barn med hörselskada.


Gravida kvinnor som arbetade där ljudnivån var högre än 85 decibel hade 80% högre risk att föda ett barn med en hörselskada. 85dB motsvarar ungefär ljudstyrkan på en motorväg.

Vad det är för typ av ljud spelar också en roll. Ljud med hög frekvens, alltså ljust diskantljud, är fostret väl skyddat mot i magen. Men ljud med låg frekvens, alltså mörkt basljud, kan i själva verket bli förstärkt i livmodern.

Forskarna har inkluderat över 1,4 miljoner barn födda mellan 1986 och 2008 i studien. Nu kommer resultaten användas som råd för gravida kvinnor på mödravårdskliniker i Sverige.

Vad är ljudnivån på din arbetsplats? Ladda ner arbetsmiljöverkets app i mobilen och mät själv.