Örats anatomi

Vi har två öron för att veta från vilket håll ljudet kommer från. Utan hörsel kan vi inte heller prata. Men det är inte bara ljud som örat fångar upp. Inuti örat sitter hela vårt balanssystem.


Örats anatomi

Ytterörat

Ytterörat består av den del av örat vi kan se: Öronmusslan och hörselgången.

Ytterörats funktion är att fånga in ljud och att härleda ljudet bakåt. Huden i hörselgången innehåller körtlar som bildar vax. Detta för att skydda resten av örat från smuts.

Mellanörat

Längst in i hörselgången sitter trumhinnan, där börjar mellanörat. Trumhinnan sitter utspänd över gången och vibrerar när den träffas av ljudvågor. Bakom trumhinnan sitter trumhålan. Det är ett hålrum som finns för att reglera tryck för trumhinnan. Detta sker när du sväljer eller gäspar.

I mellanörat finns också tre hörselben: Stigbygeln, som är kroppens minsta ben, hammaren och städet. De tre benen bildar en kedja där hammaren är fäst vi trumhinnan och städet. Städet har sedan i sin tur kontakt med stigbygeln. De tre benen för vidare trumhinnans svängningar.

Från mellanörat börjar örontrumpeten som är en gång ner till svalget. I örontrumpeten passerar luft när vi gäspar eller sväljer.

Innerörat

Innerörat består av benlabyrinten, där en del av benlabyrinten är snäckan. I snäckan finns våra hörselceller.

I benlabyrinten finns även tre hinnbåggångar och två hinnsäckar där våra sinnesceller för balans finns. Från sinnescellerna går nerver som sätts samman och bildar hörsel- och balansnerven som fortsätter till hörsel- och balanscentrum i hjärnan.

Balansen sitter i örat

I innerörat finns vårt balanssinne. I de tre båggångarna som finns i innerörat finns vätska, och när du rör på huvudet rör sig vätskan. I dessa båggångar finns sinnescellerna. På sinnescellerna, som också kallas hårceller, finns små tunna hår som aktiveras av vätsketillströmning.

Hårcellerna kan med hjälp av en geléaktig yta med små kristaller på registrera gravitation och tyngdkraft eftersom kristallerna är tyngre än vätskan.

All information som sinnescellerna snappar upp skickas vidare som impulser, genom hörsel- och balansnerven, till hjärnan.